Bij een mestonderzoek wordt  geteld of en hoeveel wormeitjes zich in de mest van uw paard bevinden. Een kleine hoeveelheid mest wordt afgewogen en opgelost in een afgemeten hoeveelheid vloeistof. Een gedeelte van deze oplossing wordt in een telkamer gebracht en de aanwezige wormeitjes worden onder de microscoop geteld. De uitslag wordt uitgedrukt als het aantal wormeitjes per gram mest: EPG.

foto; VPL 'Het Woud'

De uitslag geeft een goede indicatie hoe hoog de wormei uitscheiding bij uw paard is.

Door dit mestonderzoek met daaraan gekoppeld een eventueel wormbestrijdingsadvies, kunt u doelgericht en succesvol de maagdarmwormen bestrijden bij uw paard, pony of ezel.