Kennisoverdracht vinden wij een belangrijk onderdeel van ons werk. Geregeld organiseren wij studiebijeenkomsten in kleinere dan wel grotere groepen of worden we gevraagd om ergens een lezing te houden. We houden dit graag interactief en proberen van elkaar te leren. Ook werken we af en toe mee aan praktijkonderzoeken voor (nieuwe) producten, zowel voor de farmacie als op voedingsgebied.
Heeft u een goed idee over een onderwerp voor een studiebijeenkomst of excursie, laat het ons weten via info@dapflevoland.nl of via persoonlijk contact.