Een groot gedeelte van ons werk bestaat uit gestructureerde bedrijfsbezoeken waarbij we (gezondheids-) problemen signaleren en behandelen, de vruchtbaarheid van de koeien helpen verbeteren en veel advies geven over het Melkveebedrijf.
Samen met de veehouder proberen we de resultaten van het bedrijf te optimaliseren. 
Door onze adviezen en begeleiding proberen we vooral te voorkómen dat dieren ziek worden. En wettelijk verplicht, maar ook maatschappelijk verantwoord willen we het gebruik van antibiotica terugdringen en  in de gaten houden of er  ziekten of problemen meespelen die ook voor mensen gevaarlijk kunnen zijn. Daarbij is de gespecialiseerde dierenarts een belangrijke adviseur voor de professionele veehouder en draagt deze zo een steentje bij aan het op een verantwoorde manier produceren.
Natuurlijk rijden wij ook dagelijks, en met spoedgevallen ook ’s nachts, naar veebedrijven om zieke koeien en kalfjes te behandelen, We doen (gecompliceerde) verlossingen of verrichten operaties op locatie. Zo helpen we de gezondheid en het welzijn van de dieren op peil te houden.
Daarnaast geven we cursussen aan veehouders en weten studenten van de Universiteit Utrecht en de Hogere Landbouwschool ons voor een stage te vinden.
Dat alles met als doel: Gezonde dieren en enthousiaste veehouders die verantwoord geproduceerde en gezonde levensmiddelen op de markt zetten.