Dierenartsenpraktijk Flevoland is  lid van Kernpraktijken Rundvee.
De Vereniging Kernpraktijken Rundvee is een nationale samenwerking van veertien praktijken op het gebied van herkauwers (melkvee, vleesvee, schapen en geiten). De praktijken zijn verspreid over het land (zie bijgevoegd kaartje) en hebben allen veel veehouders en dus ook veel herkauwers in de praktijk. Verder hebben zij gemeenschappelijk dat ze vooruitstrevend zijn in hun dienstverlening en advisering.
Op regelmatige basis is er uitwisseling van kennis. We voeren gezamenlijk projecten en opdrachten uit van praktijk overschrijdende opdrachtgevers. Stakeholders, als LTO, zuivel en industrie, vinden in Kernpraktijken een betrouwbare partner die op aantoonbare wijze voordelen biedt om mee samen te werken.
Er is bijvoorbeeld gewerkt aan een uniform digitaal bedrijfsgezondheidsplan met als doel er een nuttig en praktisch instrument voor de veehouder van te maken. Daarnaast organiseren we intervisies en bijeenkomsten voor dierenartsen en praktijkmedewerkers op het gebied van personeelsmanagement, behandelmethoden, certificering, automatisering en organisatie.
De Kernpraktijken hebben kwaliteit van handelen hoog in het vaandel staan en willen dit uitdragen met het feit dat alle aangesloten praktijken een NEN-ISO 9001 certificaat hebben: zij laten zich dus vrijwillig toetsen op geleverde diensten door een externe organisatie!
Verder zijn er bijeenkomsten geweest van LTO-Nederland over BVD en IBR waarvoor dierenartsen van Kernpraktijken Rundvee zijn gevraagd om een presentatie te geven. Zo is gewaarborgd dat op alle bijeenkomsten eenzelfde boodschap is gebracht.
Ook wordt er over de grens gekeken en onderhouden we contacten met bijvoorbeeld een soortgelijk samenwerkingsverband in Engeland, Schotland en Ierland, namelijk XL-Vets UK.
Alle Kernpraktijken hopen door deze samenwerking hun dienstverlening naar een hoger plan te brengen en zo voor hun klanten de belangrijkste adviseur te blijven.
Voor meer informatie: kernpraktijken.wixsite.com/kprundvee