Een van de spoedgevallen waar we het meeste voor gebeld worden bij paarden is koliek. Bij koliek is er sprake van buikpijn wat diverse oorzaken kan hebben. Meestal is er een probleem in de darmen. Er kan sprake zijn van gaskoliek, waarbij er teveel gas in de darmen is. Door een verandering in het rantsoen, stressmomenten of o.a. te veel suikers in het rantsoen is de darmflora van slag waardoor er extra gas wordt gevormd. (Zie ook het stuk over voeding) Dit veroorzaakt buikpijn bij het paard. Soms is het echter moeilijk te achterhalen waardoor het veroorzaakt is. Het ene paard is ook gevoeliger voor het krijgen van koliek dan het andere paard.

 

Een andere vorm van koliek is verstoppingskoliek. Hierbij kan er een verstopping zijn veroorzaakt door het eten van stro. Ook de opname van grote hoeveelheden zand met het voer kan meespelen. Om vast te stellen of zand eventueel een rol speelt kan mest met wat water in een grote handschoen worden gedaan. Als er veel zand in de mest zit (en dus ook in de darmen) is dit te zien doordat het uitzakt in de handschoen. Opname van zand kan verminderd worden door op kale weilanden bij te voeren. Het bijvoeren kan dan het beste gebeuren door hooi vanuit een bak/krat te voeren.

 

Een vervelende vorm van koliek kan ontstaan door een liggingsverandering van de darm. Dit is een vorm die meestal wat lastiger op te lossen is ter plekke. Bij een snelle verslechtering van het paard wordt er meestal aan deze vorm gedacht. Meestal worden de opties van doorsturen naar een 2-de lijns kliniek dan al snel besproken.

De behandeling van koliek bestaat meestal uit het geven van een darmverslapper soms gecombineerd met een pijnstiller. Bij een verstopping die niet reageert op de eerste behandeling wordt er soms ook gesondeerd en gelaxeerd.

Naast problemen in de darmen kunnen ook diverse andere oorzaken zijn voor koliek (valse koliek). Denk aan een veulende merrie, een baarmoederontsteking of urinewegproblemen.